İLAN

İLAN Haberleri

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

08.05.2019 10:25

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 1. Belediyemize ait 1 nolu otobüs hattı 2886 sayılı yasanın 35/A Maddesine göre kapalı teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
 2. İhale 23 Mayıs Perşembe günü: Saat 14.00’da Hacı Miktat Mahallesi, Alpaslan Caddesi No:1 adresinde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
 3. İhale edilecek 1 nolu hattın yıllık kira bedeli 113.000.00 TL’dir. Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden 3.390,00 TL  olup, ihale öncesi Belediye veznesine yatırılacaktır.
 4. İhaleye katılmak isteyenlerin;
 1. Nüfus cüzdanı sureti,
 2. İkametgah belgesi (Tebligah için adres beyanı)
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu
 5. Şartname alındı makbuzu.
 6. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
 7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 8. Ayrıca tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunan ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 1. Şartname ve ekler mesai saatleri içersinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden Ücretsiz görülebilir, şartname bedeli 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.
 2. 2886 sayılı yasanın 37. Maddesine istinaden teklifler ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek olup, posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
 3. İhale bedeli üzerinden ayrıca K.D.V tahsil edilecektir.

GİRESUN TELAFİ EDER

ŞENLİKOĞLU SAHADAN ÇIKMIYOR

GÖKSU TRAVERTENLERİ PROJESİ'Nİ YERİNDE İNCELEDİ

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE TEPKİ

YEŞİLGİRESUN 2/İ SINIFINDAN ZİYARET

HABER GÜNDEMİ

GİRESUN TELAFİ EDER

ŞENLİKOĞLU SAHADAN ÇIKMIYOR

GÖKSU TRAVERTENLERİ PROJESİ'Nİ YERİNDE İNCELEDİ

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE TEPKİ

NAMAĞLUP BÖLGE ŞAMPİYONU DOĞA KOLEJİ

GİSİAD'DAN ADA'YA TELEFERİK VE YAT LİMANI PROJESİ ÖNERİSİ

ELAZIĞLI ÖĞRENCİLER UNUTULMADI!

YENİ HASTANEYE ACİL GİRİŞİ YOLU

“HEDEFİMİZ İLK 6”

“YAPILAN ZAM ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN”